ஸ்ரீ உலகளந்த பெருமாள் கோவில் Thirukovalur.org, மின் நன்கொடை/ஆன்லைன் காணிக்கைகள் சேவைகளை பயன்படுத்துவதன் மூலம், திருகோவலூர்(கோவில்) மற்றும் நீங்கள் (பயனர்) ஆகிய இரு கட்சிகளும் கீழே பட்டியலிடப்பட்டு உள்ள விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளீர்கள் என கருதப்படும். இந்த விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளை எந்தவொரு நேரத்திலும் சேர்க்க, நீக்க, திருத்த அல்லது மாற்றியமைக்க கோவில் தன்னகத்தே உரிமை கொண்டுள்ளது. எனவே, பயனர் அவன் அல்லது அவள் ஒவ்வொரு முறையும் கோவிலின் மின் நன்கொடை/ஆன்லைன் காணிக்கை வழங்குதல் சேவைகளை பயன்படுத்தும் போது இந்த விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளை கவனமாக வாசிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்படுகின்றார்.

Thirukovalur.org மின் பூஜை, மின் நன்கொடையில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ள அனைத்து தயாரிப்புப்பொருட்கள்/சேவைகள் மற்றும் தகவல்களும் “காணிக்கை வழங்குவதற்கு அழைப்பை” உள்ளடக்கியது. நன்கொடை மேற்கொள்வதற்கான/ உங்கள் காணிக்கைகளை ஏற்றுக்கொள்வதற்கான உங்கள் ஆணை உங்கள் “காணிக்கை”யை உள்ளடக்கியது மற்றும் இது கீழே பட்டியலிடப்பட்டு உள்ள விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டது. கோவில் (Thirukovalur.org) உங்கள் காணிக்கையை ஏற்றுக்கொள்ள அல்லது நிராகரிக்க தன்னகத்தே உரிமை கொண்டுள்ளது உங்களுக்கும் கோவிலுக்கும் இடையேயான ஒப்பந்தம் பின்வரும் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டது :-

 • பயனர் அவன் / அவள் குறைந்தபட்சம் 18 (பதினெட்டு) வயதானவர் அல்லது ஒரு பெற்றோர் அல்லது சட்டப்படி உரிமைப்பெற்ற குழந்தையின் பாதுகாவலரின் ஒப்புதலைப் பெற்றுள்ளார் என சான்றளிக்கிறார்
 • இந்த விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் முந்தைய அனைத்து பிரதிநிதித்துவங்கள், புரிந்துக்கொள்தல்கள், அல்லது ஒப்பந்தங்களையும் கலைத்துக் கைக்கொண்டு பதிலீட்டு ஆவணமாக இடம்பெறுகிறது என்றாலும் ஏற்கனவே சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள ஏதாவது ஆணையின் ஏதாவது விதிமுறைகளுடனான ஏதாவது மாறுபாட்டை நடைமுறையில் பின்பற்றும். கோவிலின் மின் நன்கொடை/ஆன்லைன் காணிக்கை வழங்குதல் சேவைகளை பயன்படுத்துவதன் மூலம் நீங்கள் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்க சம்மதிக்கிறீர்கள்.
 • அனைத்து விலைகளும், குறிப்பிடப்பட்டிருந்தால் ஒழிய அப்படி இல்லை என்றால் இந்திய ரூபாய்களிலேயே இருக்கும்
 • அனைத்து விலைகளும் மற்றும் தெய்வீக சேவைகளின் கிடைக்கும்திறன் ஆகியவை முன்னறிவிப்பின்றி கோவிலின் சுயேச்சையான விருப்பத்தின்படி மாறுதலுக்கு உட்பட்டது
 • கோவில் தவறான விலையில் பட்டியலிடப்பட்டு உள்ள ஒரு தயாரிப்புப்பொருளுக்காக நுகர்வோரால் வைக்கப்படுகின்ற ஒரு ஆணையை ஏற்க மறுக்க அல்லது இரத்துசெய்ய தன்னகத்தே உரிமை கொண்டுள்ளது. ஆணை உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருந்தாலும் மற்றும் / அல்லது பணம் செலுத்தல் கிரெடிட் கார்டு வழியாக விதிக்கப்பட்டிருந்ததாலும் என எதுவாயினும் மேற்கூறியதற்கு பொருந்தும். கோவிலால் பணம் செலுத்தல் செயற்படுத்தப்பட்டுள்ள நிகழ்வில், அந்த பணம் உங்கள் கிரெடிட் கார்டுக்குள் வரவு வைக்கப்படும் மற்றும் உங்களுக்கு மின்னஞ்சல் மூலமாக தகவல் தெரிவிக்கப்படும்.
 • ஒரு கிரெடிட் கார்டு பரிமாற்றத்தில், நீங்கள் உங்கள் சொந்த கிரெடிட் கார்டை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும். ஏதாவது கிரெடிட் கார்டு மோசடிக்குக் கோவில் பொறுப்பாளி ஆகாது. ஒரு கார்டு மோசடியாக பயன்படுத்துவதற்கான சட்டப்பூர்வக் கடப்பாடு பயனரின் மீது இருக்கும் மற்றும் ‘அப்படி மோசடி செய்யப்படவில்லை என நிரூபிக்க வேண்டிய’ பொறுப்பும் பிரத்யேகமாக பயனரின் மீது இருக்கும்.
 • வலைத்தளத்தில் ஆணைகள் உரியவாறு வைக்கப்பட்டதும் அவற்றை இரத்து செய்யக் கோரும் எந்தவொரு வேண்டுகோளும் பரிசீலிக்கப்பட மாட்டாது
 • உங்களால் செய்யப்பட்ட ஏதாவது தவறு (அது, தவறான பெயர் அல்லது முகவரி) காரணமாக நீங்கள் ஆணையிட்ட ஒரு தயாரிப்புப்பொருளை வழங்க இயலாமல் போகிற நிகழ்வில், அந்தத் தயாரிப்புப்பொருளை மறுபடியும் உங்களுக்கு வழங்குவதற்காக கோவிலுக்கு ஏற்படும் எந்தவொரு கூடுதல் ஆக்கச்செலவும் ஆணையை வைத்த பயனரிடம் இருந்து உரிமைக் கோரி பெறப்படும்
 • வெள்ளம், தீ, போர்கள், கடவுளின் செயல்கள் அல்லது கோவிலின் கட்டுப்பாட்டுக்கு அப்பால் உள்ள ஏதாவது காரணமாக ஏற்படும் நன்கொடையின் ஏதாவது தாமதம் / வழங்காமைக்கு கோவில் பொறுப்பாளி ஆகாது
 • கோவிலால், அதன் சேவை வழங்குநர்களால், ஆலோசகர்களால் மற்றும் ஒப்பந்தமிடப்பட்டு நியமிக்கப்பட்டுள்ள நிறுவனங்களால் வழங்கப்படும் சேவைகளை சட்டப்படியான நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே பயன்படுத்த பயனர் சம்மதிக்கிறார்
 • பயனர் நம்பகமான மற்றும் உண்மையான தகவல்களை வழங்க ஒப்புக்கொள்கிறார். பயனரால் வழங்கப்படுகிற தகவல்கள் மற்றும் இதர விவரங்களை எந்தவொரு காலகட்டத்திலும் உறுதிப்படுத்த மற்றும் உண்மைத்தன்மையை சோதித்து அறிய கோவில் தன்னகத்தே உரிமை கொண்டுள்ளது. அத்தகைய பயனர் விவரங்கள் உறுதிப்படுத்தலுக்குப் பிறகு உண்மையல்ல (முழுமையாக அல்லது பகுதியளவாக) என தெரியவருகின்றன எனில், அத்தகைய பயனரின் பதிவுசெய்தலை நிராகரிக்க மற்றும் Thirukovalur.org-ன் மின் பூஜை, மின் நன்கொடை, மற்றும் / அல்லது இதர ஆன்லைன் மூலம் காணிக்கைகள் செலுத்தும் வசதிகள் உள்ளிட்ட சேவைகளை பயன்படுத்துவதில் இருந்து பயனரின் உரிமையை முன்னறிவிப்பின்றி அது எவ்வகையானதாக இருப்பினும் இரத்துச் செய்ய கோவில் தனது சுயேச்சையான விருப்பத்தின்படி உரிமைக் கொண்டுள்ளது
 • இந்த வலைத்தளத்தில் உள்ள சேவைகளை பயன்படுத்துவதன் காரணமாக பயனர்களால் அனுபவிக்கப்படும் எந்தவொரு சேதத்திற்கும் கோவில் பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளாது. இது வரம்புகள் ஏதும் இல்லாமல் சேவை இயலுமைப்படுத்துநர்களின் ஏதாவது செய்கை / செய்யாதுவிடுதல் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய தாமதங்கள், வழங்காமைகள், தவறிய வழங்கல்கள், அல்லது சேவை தடங்கல்கள் ஆகியவற்றால் ஏற்படக்கூடிய வருவாய்/தரவுகள் இழப்பு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது ஆகும் ஒப்பந்தத்தை மீறுகிற வகையில், தீங்கு நடத்தை, அலட்சியம், அல்லது வேறு ஏதாவது செய்கையின் காரணத்தின் கீழ் செயல்திறன்களில் ஏதாவது செயலிழப்பு, பிழை, செய்யாதுவிடுதல், தடங்கல், நீக்குதல், கோளாறு, இயக்கம் அல்லது கடத்தப்படுதலில் தாமதம், கணினி வைரஸ், தொடர்பாடல் தட செயலிழப்பு, பதிவேட்டின் திருட்டு அல்லது அழிவு அல்லது ஒப்புதலளிக்கப்படாத அணுகல் அல்லது பயன்பாடு ஆகியவற்றால் ஏற்படுகிற ஏதாவது சேதங்கள் அல்லது காயத்திற்கும் இந்த சட்டப்பூர்வக் கட்டுப்பாட்டின் பொறுப்புத் துறப்பு பொருந்தும்.
 • Thirukovalur.org-ன் மின் பூஜை, மின் நன்கொடை / ஆன்லைன் காணிக்கைகள் வழங்குதல் சேவையை(களை) பயன்படுத்தல் என்பது பயனரின் தனித்த இடருக்கு உட்பட்டது என பயனர் வெளிப்படையாக சம்மதிக்கிறார். Thirukovalur.org-ன் மின் பூஜை, மின் நன்கொடை / ஆன்லைன் காணிக்கைகள் வழங்குதல் சேவை(கள்) “இருக்கிற நிலையிலேயே” அடிப்படையில் வெளிப்படையான அல்லது உட்கிடையான எந்தவொரு வகையான உத்தரவாதங்களும் இல்லாமல் வழங்கப்படுகிறது. கோவில் அதன் சேவை வழங்குநர்கள், ஊழியர்கள், முகவர்கள், ஆலோசகர்கள், ஒப்பந்தமிடப்பட்டு நியமிக்கப்பட்டுள்ள நிறுவனங்கள் தாங்கள் வழங்குகிற சேவைகளுக்காக அல்லது சேவைகளை பயன்படுத்துவதில் இருந்து பெறக்கூடிய விளைவுகளை பொறுத்தவரையில், அல்லது துல்லியத்தன்மை, நம்பகத்தன்மை அல்லது இந்த சேவையின் ஊடாக வழங்கப்படுகிற ஏதாவது தகவல், சேவை அல்லது வணிகப் பொருட்களின் உள்ளடக்கம் ஆகியவற்றைப் பொறுத்த வரையில் வெளிப்படையான அல்லது உட்கிடையான எந்தவொரு வகையிலான உத்தரவாதங்களையும் கொடுக்கவில்லை. கோவிலின் நடப்பு நடைமுறை வழக்கம் தகவல்களின் இரகசியகாப்புத்தன்மையை பராமரிப்பதற்கு நியாயமான முயற்சிகளை பயன்படுத்திக்கொள்வதாக இருக்கிறது என்கிற போதிலும் அத்தகைய இரகசியக்காப்புத்தன்மையைப் பராமரிப்பதற்கு கோவில் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தவில்லை அல்லது உத்தரவாதம் அளிக்கவில்லை
 • இந்த ஒப்பந்தம் இந்தியாவின் பொருந்துகிற சட்டங்களுக்கு ஏற்ப அர்த்தம் கொள்ளப்படும். இந்த ஒப்பந்தத்தில் இருந்து எழும் எந்தவொரு விசாரணை நடவடிக்கைகளிலும் திருகோவலூரில் உள்ள நீதிமன்றங்கள் பிரத்யேக சட்ட அதிகார எல்லையைக் கொண்டிருக்கும்.

உத்ஸவங்கள்

தி செ பு வி வெ ஞா
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31